Informacja dotycząca przetwarzania Danych osobowych
(rekrutacja)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych na potrzeby rekrutacji jest spółka 9BITS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Solec 81 B/A-51 (00-382 Warszawa), KRS: 0000323228, NIP: 7010174828. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji praw możesz kontaktować się z nami wysyłając korespondencję na adres: ul. Królewska 16 (00-103) Warszawa lub mailowo na adres iodo@9bits.com
 2. Informacje zawarte w twoim zgłoszeniu są nam potrzebne w celu:
  1. przeprowadzenia rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. wykonania obowiązków wskazanych w kodeksie pracy (w przypadku, gdy ubiegasz się o zatrudnienia na podstawie umowy o pracę).
 3. Informacje przetwarzamy również na podstawie Twojej zgody, np. gdy w treści CV zamieszczasz zdjęcie, informujesz nas o swoich zainteresowaniach (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub o światopoglądzie czy zdrowiu (art. 9 ust. 2 lit a RODO). Zastrzegamy jednak, że nie wymagamy takich informacji.
 4. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na potrzeby przyszłych rekrutacji lub rekrutacji na inne stanowiska, o ile wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe tylko w zakresie wskazanym w art. 22(1) kodeksu pracy. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji, dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną wybrani są niezwłocznie usuwane.
 7. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby innych (w tym przyszłych) rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez 2 lata. Jeżeli w tym czasie weźmiesz udział w innej rekrutacji, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach i na zasadach opisanych powyżej.
 8. Dostęp do Twoich danych mogą mieć firmy świadczące dla nas usługi związane z rekrutacją (min. usługi IT, portale rekrutacyjne, firmy doradcze).
 9. Na zasadach określonych w RODO możesz skorzystać z następujących uprawnień:
  • prawa żądania dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawa sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niepełnych danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  • prawo ograniczenia przetwarzania,
  • prawo przenoszenia danych osobowych.
 10. W każdym momencie możesz wycofać zgodę, której udzieliłeś na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 11. Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Nie wykorzystujemy Twoich danych w celu profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 13. Nie przekazujemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

Jeżeli chcesz aplikować również na inne stanowiska i jeżeli chcesz, żebyśmy zatrzymali Twoje cv w naszej bazie, zamieść w swoim cv następującą informację:

„Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych przez 9BITS sp. z o.o. na potrzeby przyszłych rekrutacji i rekrutacji na inne stanowiska. Jestem świadomy/a, że zgodę mogę wycofać w każdym momencie”

9bits sp. z o.o.
Ostatnia aktualizacja: 12 Kwiecień 2022.